Echo Katolickie: Wsi spokojna, wsi wesoła…

„Podczas I Festiwalu Otwarte zagrody, który odbędzie się 19 września we wsi Żeszczynka, mieszkańcy rozewrą podwoje swoich historycznych zagród, ogródków i warsztatów. Odbędzie się szereg zajęć poświęconych historycznym technikom budowlanym i rękodziełu” – czytamy w gazecie.

 

„Podczas festiwalu mieszkańcy wsi zorganizują kameralne wydarzenia warsztatowe, edukacyjne i kulturalne w historycznych zagrodach. Będzie można posłuchao początkach rzemiosła i jego miejscu dziś, a także obejrzeć prezentację multimedialną „Ginące zawody w gminie Sosnówka”.

 

„Do zwiedzania otwarte zostaną prywatne zabytkowe budynki – zagrody: cieśli, gawędziarza, zielarki, plecionkarza, mleczarza, studniarza czy strzecharza. Warsztaty poprowadzą miejscowi rzemieślnicy” – podaje echo.

 

Więcej: Echo Katolickie