Dziennik Gazeta Prawna: W planie antykryzysowym nie wszystko zadziałało

„Większość rozwiązań wprowadzonych przez rząd w celu ograniczenia skutków spowolnienia jest przez przedsiębiorców oceniana pozytywnie. Totalną katastrofą okazał się system poręczeń i gwarancji” – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

„Z ankiety Dziennika Gazety Prawnej, przeprowadzonej wśród organizacji pracodawców w Polsce, wynika, że wielu przedsiębiorców uważa, iż sporo antykryzysowych działań rządu przyniosło pozytywne skutki dla gospodarki.”

„– Związek Rzemiosła Polskiego od początku konstruowania pakietu antykryzysowego miał świadomość, że nie są to rozwiązania skierowane do mikro- i małych przedsiębiorstw. Trzeba mieć świadomość, że dla wielu firm, których nie stać na pomoc firm doradczych, już samo przygotowanie programu naprawczego, oceniającego szanse na wyjście z kryzysu, jest barierą trudną do pokonania – mówi Jerzy Bartnik, prezes ZRP.”

„Dodaje, że jak do tej pory do związku nie dotarły informacje o firmach rzemieślniczych korzystających z rozwiązań zawartych w pakiecie.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Katarzyna Przybyła
15.04.2010
LINK