Dziennik Gazeta Prawna: Szkoły zawodowe lepsze niż uczelnie: nie produkują bezrobotnych

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej artykuł o  znaczeni i zaletach kształcenia zawodowego. Z publikacji możemy się dowiedzieć, że szkoły zawodowe nie tylko łączą teorię z praktyką, skutecznie przygotowując do pracy, ale również uczą języków obcych i znacznie lepiej zabezpieczają swoich absolwentów przed bezrobociem niż uczelnie wyższe.

Jako przykład pokazany jest Zespół Pomorskie Szkoły Rzemiosła w Gdańsku. Obecnie placówka kształci 600 uczniów, a 95 proc.  jej ubiegłorocznych absolwentów ma pracę. Zakładając, że bezrobocie wśród młodych ludzi wynosi 25 proc. szkoła ma powody do dumy.

Maciej Prószyński, dyrektor generalny ZRP mówi, że przyczyną tak dobrego wskaźnika zatrudnienia wśród młodych fachowców jest fakt, że szkoły zawodowe , współpracują z regionalnymi firmami, gdzie młodzi ludzie odbywają praktyki. Większość z nich po prostu zostaje znajduje miejsce pracy w zakładach, w których kiedyś uczyli się zawodu.

Statystyki potwierdzają, że zawodówki szkolące w systemie dualnym(część teorii w szkole i praktyka w firmie) mają najlepsze wyniki. Niestety, nie mamy wielu szkół, które realizują właśnie taki plany edukacyjny. Sytuacja ma się jednak zmienić w związku z reformą szkolnictwa zawodowego, która weszła 1 września 2012 rok. Zakłada ona więcej praktyk oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców z regionu. Dzięki takim działaniom zainteresowanie młodzieży placówkami szkolnictwa zawodowego zaczyna rosnąć.

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
26.09.2012
Ewa Wesołowska