Dziennik Gazeta Prawna: Rozkład czasu pracy krótszy niż okres rozliczeniowy

Po wejściu w życie nowych przepisów o elastycznym zatrudnieniu pracodawca będzie mógł wprowadzić w firmie nawet roczny okres rozliczeniowy. Oczywiście za zgodą pracownika. Grafiki czasu pracy można przygotowywać na miesiąc.

Okres rozliczeniowy i rozkład czasu pracy nie musza się więc pokrywać. Pracodawca powinien jednak pamiętać o konieczności przygotowania dla pracownika zakresu obowiązków przynajmniej na miesiąc i przekazać go z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Sporządzenie takiego harmonogramu dla pracownika nie będzie obowiązkowe, jeżeli rozkład czasu pracy będzie wynikał z prawa pracy (w tym regulaminu), obwieszczenia albo umowy o pracę. Ponadto rozkład będzie mógł ustalić sobie sam pracownik, jeżeli pracodawca w porozumieniu z nim określi czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Wydaje się, że możliwość ustalenia rozkładów zgodnie ze zmienionymi przepisami w opisanej sytuacji dotyczy tworzenia nowych (na następny okres rozliczeniowy), nie zaś zmiany już istniejących.

Poza regulacją pozostaje wciąż niestety kwestia dopuszczalności zmian obowiązujących już rozkładów.