Dziennik Gazeta Prawna: Przedsiębiorcy oczekują zmian w opłatach od pełnomocnictw

„Trwają konsultacje projektu znoszącego bariery administracyjne dla przedsiębiorców. Według Związku Rzemiosła Polskiego jedną z takich barier jest opłata od pełnomocnictwa” – z Elżbietą Lutow, ekspertem ZRP, rozmawia Ewa Matuszewska.

Elżbieta Lutow: „Uciążliwość tkwi nie tyle w samym obowiązku poniesienia, w sumie niewielkiej kwotowo, opłaty skarbowej, ile raczej z powodu uciążliwego obowiązku sposobu jej zapłaty oraz mnożenia żądań składania dodatkowych pełnomocnictw. Jeśli obowiązek złożenia pełnomocnictwa i uiszczenia opłaty egzekwowany byłby w sposób racjonalny, tak jak to było przed rokiem 2007, przed wprowadzeniem zmian w ustawie o opłacie skarbowej, nie zgłaszalibyśmy tych uwag.”

„W ostatnim czasie w praktyce organów skarbowych, ale także innych organów administracji publicznej, pobiera się opłaty skarbowe od złożenia pełnomocnictwa w każdej sprawie z zakresu kompetencji tych organów. Ustawa o opłacie skarbowej mówi o obowiązku pobrania jej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Uważamy, że przepis ten jest nadużywany na niekorzyść obywateli, w tym przedsiębiorców. Organy administracji w prowadzonym postępowaniu nie honorują pełnomocnictw ogólnych, żądając złożenia pełnomocnictw odrębnie dla każdej czynności urzędowej i wniesienia za każdym razem opłaty skarbowej.”
 
Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Ewa Matuszewska
25.05.2010
LINK