Dziennik Gazeta Prawna: Niższe dopłaty dla chronionego rynku pracy

Za cztery miesiące zostanie zrównana dopłata do pensji dla pracowników z zakładów pracy chronionej i tych działających na otwartym rynku. Niestety ustawodawca zdecydował równać do niższej sumy.

Zmiany w przekazywaniu subsydiów płacowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przewiduje uchwalona przez Senat i skierowana do podpisu prezydenta ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Dopłata do pensji osób niepełnosprawnych będzie obniżona do poziomu, który otrzymują obecnie firmy, które nie mają statusu ZRChr.

Dopłata do pensji będzie wynosić 1800 zł miesięcznie w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1125 zł oraz 450 zł, gdy jest to odpowiednio umiarkowany i lekki jej stopień (przy uwzględnieniu zasady, że nie może to być więcej niż 75 proc. kosztów płacy).
Ponadto nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dopuszcza zwiększenie dofinansowania o 600 zł, jeżeli zatrudniona osoba ma orzeczenie wskazujące na jedno z pięciu schorzeń specjalnych (np. epilepsję lub upośledzenie umysłowe).

Więcej: gazetaprawna.pl
06.12.2013
Michalina Topolewska
LINK