Dziennik Gazeta Prawna: Mniej czasu na uzupełnienie wniosku o dotację

Zmiany w programie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krótsze terminy przyznawania dotacji łączą się z niekorzystnymi rozwiązaniami dla firm.

Znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 marca 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW 2007–2013 (Dz.U. poz. 339), które dziś wchodzi w życie skraca znacznie termin przyznawania dotacji. Niestety koszty tego ponoszą przedsiębiorcy, którzy na dostarczenie dokumentów zamiast 6 miesięcy będą mieli jedynie 30 dni. Zwiększyła się też liczba koniecznych do dostarczenia dokumentów.

Nowe przepisy znoszą  górną granicę wieku osób ubiegających się o wsparcie. Dotacji na założenie lub rozwój małej firmy na wsi dotychczas nie mogły otrzymać osoby, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 60 lat. Od dziś kryterium wiekowe nie będzie obowiązywało.

Więcej: gazetaprawna.pl
12.04.2013
Beata Lisowska
LINK