Dziennik Gazeta Prawna: Komisja zgodziła się na abolicję dla firm

– Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że umorzenia przewidziane w ustawie abolicyjnej nie stanowią pomocy publicznej. Tekst decyzji jeszcze do nas nie dotarł, ale poinformowała o tym sama KE – tłumaczy Agnieszka Majchrzak, główny specjalista departamentu współpracy z zagranicą i komunikacji społecznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w „DGP”.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski do ZUS (a jest ich prawie 73 tys.) będą mogli skorzystać z abolicji. Możliwość anulowania długów zakłada ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. poz. 1551). Na jej podstawie anulowane mogą być nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za okres 1999–2008. Przy czym za lata 1999–2001 uwzględniane są tylko należności objęte przymusowym dochodzeniem, gdyż te nie uległy przedawnieniu.

Wspomniana ustawa weszła w życie już 15 stycznia tego roku, ale do tej pory osoby nadal prowadzące firmy nie mogły z niej skorzystać, bo brakowało korzystnej dla przedsiębiorców opinii KE.

Więcej: gazetaprawna.pl
22.11.2013
Bożena Wiktorowska
LINK