Dziennik Gazeta Prawna Jerzy Bartnik: O małych i średnich firmach z europejskiej perspektywy

„Związek Rzemiosła Polskiego był niedawno organizatorem dwóch szczytów europejskiego rzemiosła i MSP – spotkania Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) oraz kongresu Europejskiej Konfederacji Budowlanych (EBC). Oba wydarzenia były okazją do porównania sytuacji MSP w Polsce i w pozostałych krajach UE” – pisze Prezes ZRP Jerzy Bartnik na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

 

„Objęcie przez Polskę przewodnictwa w Unii to dobry pretekst, by spojrzeć na sektor MSP w kontekście całej europejskiej gospodarki. Bo wszędzie w Europie małe firmy napotykają podobne bariery.”

„Temat, który stale pojawia się w dyskusjach, to deficyt finansowania. Europejskie firmy nie mogą się rozwijać, bo nie mają na to środków. Sytuację pogarsza coraz wyższy poziom niespłaconych należności. Jeśli szybko nie znajdziemy nowych możliwości wspierania MSP, to grozi nam, że europejska gospodarka długo nie wyjdzie z zapaści.”

Więcej: LINK