Dziennik Gazeta Prawna: Firmy mogą występować o pomoc przy innowacyjnych projektach

Od dzisiaj obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra gospodarki z 13 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. poz. 220) – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Najważniejsze zmiany nastąpią w działaniu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, wsparcia w ramach dużego bonu oraz bezzwrotnej pomocy finansowej dla firm prowadzących działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Jednym z celów nowelizacji rozporządzenia jest możliwość udzielania przez PARP przedsiębiorcom pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na realizację projektu polegającego na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Więcej: gazetaprawna.pl; parp.gov.pl
Tomasz Żółciak
02.04.2013
LINK