Dziennik Gazeta Prawna: Chory biznesmen nie podwyższy zasiłku

Ekspertka  ZRP Bogusława Nowak-Turowiecka  w wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” krytycznie odnosi się do propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, by osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, opłacające wysokie składki na chorobowe, otrzymywały uśrednione świadczenie zależne od faktycznego okresu ubezpieczenia.

– W ten sposób rząd namawia przedsiębiorcze osoby do tego, aby opłacały składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie od minimalnej podstawy – wyjaśnia ekspertka ZRP.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce bowiem ograniczyć możliwość wypłaty zawyżonych zasiłków chorobowych osobom prowadzącym firmy. Nowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku określają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmą osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które jako podstawę wymiaru składek przyjęły kwotę wyższą niż ich minimalny wymiar.

Więcej: gazetaprawna.pl
25.02.2013
Bożena Wiktorowska