Działanie 8.2 POIG – III runda naboru

Do 23 października br. będzie można wziąć udział w trzeciej rundzie aplikacyjnej do działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

O wsparcie mogą się ubiegać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 20 tys. zł i jednocześnie nie może przekroczyć 2 mln zł.

 

Na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej przeznaczono ponad 156 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu

 

Więcej informacji na stronie: LINK