Stanowiska i opinie

03.08.2015 Uwagi ZRP do Projektu Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w ramach działania 2.2 dla konkursów „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. pobierz
06.05.2015 Uwagi ZRP- projekt rozporządzenia MIiR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 pobierz
30.09.2011 Zestawienie uwag zgłoszonych do planu działania PO KL na 2012 r – ZRP pobierz
03.02.2011 Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu dokumentu – Standardy organizacji prac i posiedzeń Podkomitetów Monitorujących PO KL pobierz
20.01.2011 Uwagi partnerów społeczno gospodarczych dot. V Raportu Kohezyjnego pobierz

 

Archiwum lata 2009-2010