Dz.G.Prawna: Resort pracy planuje zmiany w oskładkowaniu świadczeń

Warto zapoznać się z artykułem w Gazecie Prawnej dotyczącym zakładów, które po utracie statusu zakładu pracy chronionej przyznają pomoc na rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych. Firmy te zgodnie z planami resortu nie będą musiały płacić od tych kwot  składek do ZUS.

Nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma zostać wydana w marcu 2015 r.

Znowelizowane rozporządzenie ma na celu zrównanie uprawnień niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia na rehabilitację bez względu na to, jaki jest status pracodawcy.
Więcej:
dgp.pl
Michalina Topolewska
14.11.2014