Dz.G.Prawna: Działalność gospodarcza nie tylko zarobkowa

W nowym projekcie ustawy – Prawo działalności gospodarczej, którą przygotowało Ministerstwo Gospodarki znajdzie się nowa definicja działalności gospodarczej.

Wynika to między innymi z różniący w definiowaniu między polskimi i unijnymi przepisami. Obowiązująca definicja zawarta w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) jest odmienna od występującej na gruncie prawa Unii Europejskiej. Bo w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE cechą działalności gospodarczej jest odpłatność, lecz nie musi być ona prowadzona dla zysku.

Nowy zapis spowoduje, że więcej podmiotów i osób znajdzie się w zakresie definicji działalności gospodarczej, m.in.: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,  wspólnicy spółek kapitałowych, a także szczersze grono blogerów.

Więcej: gazetaprawna.pl
27.10.2014
Patryk Słowik
LINK