Dyrektor Norbert Pruszanowski w biuletynie „Partnerstwo”

W biuletynie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa przedstawiona została sylwetka Dyrektora Zespołu Funduszy Unijnych Związku Rzemiosła Polskiego Norberta Pruszanowskiego.

Norbert Pruszanowski oprócz pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Funduszy Unijnych, angażuje się w prace dwóch Komitetów Monitorujących na szczeblu krajowym (PO Kapitał Ludzki oraz PO Innowacyjna Gospodarka). Jest także zastępcą członka Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Aktywnie działa w kilku grupach roboczych i reprezentuje polskich pracodawców w Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego w Brukseli.

W biuletynie przedstawiono prowadzone przez Dyrektora Pruszanowskiego działania, m.in.: monitorowanie prawa z zakresu funduszy UE, konsultacje i opiniowanie projektów prawnych, bieżącą współpracę ze środowiskiem rzemiosła w kwestii funduszy unijnych oraz koordynację prac grupy roboczej ekspertów ds. funduszy unijnych z 26 izb rzemieślniczych.

Więcej informacji w biuletynie „Partnerstwo” nr 3, marzec 2011.