Dualne kształcenie zawodowe. Międzynarodowa konferencja w Budapeszcie

5 marca 2015 r. w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja „Poprawa zatrudnialności młodzieży poprzez dualne kształcenie zawodowe”, w ramach projektu partnerskiego finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Konferencji towarzyszyło spotkanie kierownictw organizacji realizujących projekt: Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), Krajowego Zrzeszenia Korporacji Rzemieślniczych (IPOSZ, Węgry), Zrzeszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rzemiosła Republiki Czeskiej (AMSP ČR) oraz Słowackiego Związku Rzemiosła (SZZ), poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji dot. rzemiosła, organizacji rzemiosła i MŚP, ich roli w gospodarce oraz w dualnym kształceniu zawodowym w poszczególnych krajach, jak również przyszłym wspólnym działaniom.

Delegacja polska, której przewodniczył Prezes ZRP Jerzy Bartnik, wzięła aktywny udział w dyskusji, prezentując doświadczenia Związku Rzemiosła Polskiego. Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej szczegółowo omówił zasady nauki zawodu w rzemiośle w Polsce, na tle sytuacji dotyczącej zatrudnienia młodzieży oraz szkolnictwa zawodowego. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili rolę polskich rzemieślników i ich organizacji w przygotowaniu kadr dla gospodarki, porównując ją do  sytuacji na Węgrzech, w Słowacji i Czechach. Polskie rozwiązania i doświadczenia polskiego rzemiosła uznano za godne naśladowania. Wyrażono uznanie dla Związku Rzemiosła Polskiego i jego organizacji członkowskich za zdolność do aktywnego funkcjonowania w warunkach braku powszechnego zrzeszania w organizacjach samorządu gospodarczego, a przed wszystkim za zdolność i gotowość do rozwijania aktywności w sferze edukacji zawodowej oraz upowszechniania dualnego modelu kształcenia młodych kadr.
Pełna treść informacji: