25 marca firmy brytyjskie przyjadą do Warszawy. Misja gospodarcza

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) serdecznie zapraszają do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, które 25 marca odbędą się w Warszawie. Spotkania adresowane są do firm z sektorów: oświetleniowy, chemiczny, paliwowy, rolniczy, farmaceutyczny, kosmetyczny oraz technologii środowiskowych.

Spotkania stworzą możliwość do nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń z zagranicznymi przedstawicielami biznesu, oraz pozyskania nowych zleceń.
Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. Dla uczestników niewładających tym językiem istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w języku angielskim) i przesłanie do 18 marca drogą elektroniczną.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Więcej: LINK