Drogi MŚP po kapitał. Konferencja w Warszawie

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 29 października, odbędzie się konferencja „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał.” Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz roli innowacji w rozwoju sektora MSP. Jej celem jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami parlamentu, rządu, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Dzięki takim działaniom łatwiej rozpoznać bieżące bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei pozwala Fundacji MSP na występowanie do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej z inicjatywą zmian przepisów utrudniających lub hamujących rozwój sektora MSP. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”.

Konferencji towarzyszyć będzie finał Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Konkurs jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku.
Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Honorowy patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji na stronie: LINK