Dotacje dla organizacji przedsiębiorców. Nabór wniosków od 21 maja

Od 21 maja do 18 czerwca 2018 r. będzie można ubiegać się o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Projekt „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” ma na celu zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym . Zadaniem projektu jest teżupowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami.

Dotacje organizacje przeznaczyć mogą na na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych. Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tych działań w 2018 r. W ramach promocji działań organizacji przedsiębiorców na rzecz swoich członków, części merytoryczne składanych sprawozdań, zostaną upublicznione na stronie MPiT.

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow-w-2018-r/