Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 2.11.2020 r. zawarł umowę dotacji na realizację projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego” (nr umowy POIR.03.04.00-14-1026/20-00) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy). W ramach projektu zostanie sfinansowana część kosztów, niezbędnie koniecznych do funkcjonowania Związku Rzemiosła Polskiego w okresie od sierpnia do października 2020 r.