Dostępne są nowe, uproszczone formularze zasiłkowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, od 27 października udostępnił  dziewięć nowych, uproszczonych formularzy zasiłkowych:
•    wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM (zastąpił dotychczasowy ZAS-54),
•    wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUR (zastąpił ZUS-ZS-WUR-01),
•    wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego – ZAS-23,
•    oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat – ZAS-36,
•    zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim – ZAS-15,
•    zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUM (zastąpił dotychczasowy ZUS-ZS-ZUM-01),
•    oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego – ZAS-26,
•    oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka – ZAS-33,
•    zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania – ZAS-9.
Wszystkie nowe druki można znaleźć w zakładce Wzory formularzy.
Wszelkie uwagi do nowych formularzy można zgłosić mailem : formularze@zus.pl
Więcej: LINK