Dostęp do rynków krajów trzecich. Ankieta

Ministerstwo gospodarki opracowało ankietę dla przedsiębiorców , która ma wskazać utrudnienia w dostępie do rynków krajów trzecich (pozaunijnych). Przekazane odpowiedzi wykorzystane zostaną do wyłonienia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz zniesienia barier w eksporcie.


Polska administracja wykorzysta dane w kontaktach bilateralnych z krajami trzecimi, jak również przekaże wyniki do Komisji Europejskiej, która przedstawi zasygnalizowane przez przedsiębiorców problemy w kontaktach z krajami pozaunijnymi z punktu widzenia interesów całej Unii Europejskiej. Celem ankiety jest wyeliminowanie lub ograniczenie barier w polskim eksporcie.


Resort gospodarki zachęca do korzystania z zaproponowanej formy przekazywania informacji do ministerstwa. Pozwoli to na skoncentrowanie wysiłków na eliminacji szczególnie tych barier, które utrudniają dostęp polskich przedsiębiorców do konkretnych rynków krajów trzecich.


Formularz jest przeznaczony w szczególności do polskich przedsiębiorców, producentów, eksporterów, oraz Izb ich zrzeszających. Link do formularza


Więcej:
LINK