SMEunited: Dostęp do finansowania coraz większym zmartwieniem dla MŚP

Po trzech latach kryzysu wiele MŚP wykorzystało swoje dotychczasowe rezerwy finansowe, aby przetrwać, a teraz stoi w obliczu rosnących stóp procentowych. Z tego powodu coraz więcej MŚP martwi się o dostęp do finansowania nowych inwestycji i innowacji. Potrzebne są dodatkowe i łatwo dostępne instrumenty finansowe, aby umożliwić MŚP powrót do dobrej kondycji i inwestowanie w transformację. Takie było główne przesłanie Dyrektora ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej SMEunited Gerharda Huemera, podczas wysłuchania w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym na temat „Wzmocnienia odporności finansowej MŚP”.

Podczas tego wydarzenia pan Gerhard Huemer wymienił kilka aspektów powodujących coraz trudniejszy dostęp do finansowania dla MŚP:

  • Wysokie stopy procentowe nie tylko bezpośrednio wpływają na koszty finansowania dla MŚP, ale także zwiększają problem opóźnień w płatnościach, a dostawcy MŚP skracają terminy płatności;
  • Niepewność co do zrównoważonego środowiska finansowego i dodatkowe wymogi w zakresie sprawozdawczości prowadzą do zaostrzenia warunków udzielania kredytów przez banki;
  • Zmniejszenie oferty instrumentów finansowych i ich dodatkowe skomplikowanie, ograniczenie oferty kredytów bankowych dla MŚP.

W związku z tym pan Gerhard Huemer podkreślił znaczenie walki z inflacją, aby stworzyć przestrzeń dla niższych stóp procentowych – jest to najważniejsza odpowiedź na poprawę obecnej sytuacji. Ponadto instytucje europejskie i państwa członkowskie powinny zwiększyć dostępność instrumentów finansowych, aby umożliwić MŚP postępy w restrukturyzacji i transformacji. Wreszcie, zwrócił uwagę na fakt, że dostęp do finansowania nie jest jedyną barierą dla inwestowania w transformację i poprawę odporności:

  1. MŚP cierpią również z powodu długich procedur wydawania pozwoleń, kosztownych wymogów sprawozdawczych oraz nieprzewidywalnego i złożonego otoczenia regulacyjnego.
  2. Ponadto niedobór wykwalifikowanych pracowników utrudnia odbudowę i możliwość wdrożenia nowych technologii.

Źródło: SMEunited.eu