Doradca Podatkowy: Polska dla Przedsiębiorstw

„Z prowadzonych badań wynika, że połowa małych polskich firm jest w złej kondycji finansowej. Główne problemy to: spadek zamówień, rosnący napływ tanich surowców z rynków wschodnich, nadal rosnące koszty działalności…” – powiedziała Elżbieta Znosko-Łapczyńska – Dyrektor Generalna Związku Rzemiosła Polskiego w wywiadzie, który ukazał się w gazecie Doradca Podatkowy.

 

Obciążenia finansowe w postaci wzrostu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wysokich podatków od nieruchomości i czynszów, a także rosnące koszty energii i innych mediów stają się dla właścicieli małych firm ogromnym ciężarem.

 

„Według mnie brakuje wyraźnych symptomów polepszania się sytuacji gospodarczej. Nie widzę poprawy w obszarze popytu, wysokiego bezrobocia. Wszystko to może oznaczać, że gospodarka nie wróci do formy sprzed kryzysu jeszcze przez kilka lat”- powiedziała Elżbieta Znosko-Łapczyńska.

„Środowisko za szczególnie szkodliwe uważa ciągłe zmiany prawa podatkowego i niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy język prawa gospodarczego. Przedsiębiorcy obawiają się kolizji pomiędzy przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, brakuje im kompleksowej informacji. Większość przedsiębiorców a nierzadko i współpracujących z nimi doradców podatkowych nie nadąża za ciągłymi zmianami. To najpoważniejsza wada krajowego systemu podatkowego. Dlatego obecnie bardziej, niż obniżenia podatków oczekują stabilnego i przejrzystego systemu podatkowego” – czytamy w wywiadzie.

 

Więcej:Doradca Podatkowy
sierpień 2010