Dofinansowanie działań promocyjnych polskich firm na terenie Brazylii.

Ministerstwo Gospodarki 1 kwietnia rozpoczęło kampanię promującą polską gospodarkę w kraju i zagranicą. W ramach programu, aby rozszerzyć kierunki polskiego eksportu, MG wytypowało
pięć perspektywicznych rynków zagranicznych: Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan i Turcję. Dla każdego z tych krajów wybrane zostały wydarzenia promocyjne (targi, konferencje), w których mogą uczestniczyć polscy przedsiębiorcy. Firmy mogą ubiegać się o zwrot nawet 75% kosztów poniesionych na promocję na zagranicznych rynkach. Na przygotowanie m.in. materiałów promocyjnych oraz udział w targach i konferencjach przeznaczono w sumie 160 mln zł.

W tym roku możliwy jest udziału w targach morskich Brasil Offshore (w czerwcu), metalurgicznych Mecshow (w lipcu), stoczniowych Navalshore (w sierpniu), kosmetycznych Beauty Fair Sao Paulo 2013 (we wrześniu) i kolejowych Negócios nos Trilhos (w listopadzie). Więcej informacji LINK

W ramach Programu Promocji Ogólnej w Brazylii zorganizowane zostaną również 4 misje wyjazdowe dla polskich przedsiębiorców, w ramach których dofinansowaniem w wysokości 75% objęte zostaną m.in. następujące działania: transport lotniczy, noclegi, tłumaczenia, koszty organizacji transportu materiałów promocyjnych przedsiębiorców, spotkania matchmakingowe z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, udział w targach branżowych, spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu i inne. Więcej informacji: LINK

Przedsiębiorcy pragnący wziąć udział w targach i misjach gospodarczych powinni zawiadomić o tym organizatora i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji znajduje się na stronie: LINK
Strona organizatora odpowiedzialnego za promocję polskich firm w Brazylii:
LINK

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Ewa Piasecka, Attaché Department for Economic Cooperation Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, ul. Szucha 21 00-580 Warsaw, tel. 22 523 8266