Do 31 lipca można składać wnioski konkursowe „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

PARP przypomina, że jeszcze do 31 lipca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej), mogą pozyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Wsparcie można przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
  • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
  • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Wiecej: https://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp/poddzialanie-1-3-1-wdrazanie-innowacji-przez-msp?_ga=2.54920044.612420648.1529916771-1608475489.1527160667