Wolters Kluwer:W poniedziałek projekt zmian w szkolnictwie branżowym

„W poniedziałek podpisuję ustawę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym i w szkolnictwie polonijnym w szkołach na świecie” – zapowiedziała w radiu RMF FM szefowa resortu edukacji narodowej” –cytujemy za portalem.

Zgodnie z zapowiedzią minister Zalewskiej  od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy.  Ważnym argumentem będzie też Uwzględniana tez będzie efektywność kształcenia w zawodzie i wsparcie kształcenia w „zawodach unikatowych”.

Także od 2019 r. będą mogły być zawierane umowy szkół lub uczniów z pracodawcami właściwymi w danej branży. Jednak warunkiem „uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, która będzie wydawana na czas określony, oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie wprowadzone zostaną różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą-podaje portal”.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące egzaminów zawodowych, to  „uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego po każdej kwalifikacji, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy”. W przypadku egzaminów czeladniczych resort chce „aby po zmianach uczeń przystępował w części pisemnej do egzaminu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w szkole, zaś w części praktycznej do egzaminu przed komisją izb rzemieślniczych z udziałem egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej”. (za ms PAP)

Więcej: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-poniedzialek-projekt-zmian-w-szkolnictwie-branzowym