Dialog społeczny na szczeblu europejskim

 

Zapraszamy do lektury drugiego numeru Pegase News. Jest to newsletter  Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) przygotowany  w ramach projektu Pegase, poświęconego promocji Europejskiego Dialogu Społecznego w mikro i małych firmach.
 
Celem projektu jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami rzemieślniczymi oraz innymi firmami z sektora MŚP, które pochodzą z 7 nowych państw członkowskich UE lub 2 państw kandydujących. Dzięki projektowi krajowe organizacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły w pełni zrozumieć procedury i proces podejmowania decyzji w Dialogu Społecznym na poziomie UE, a co za tym idzie podniesiona zostanie ich zdolność do lepszego reprezentowania interesów małych i mikro firm w porządku obrad Europejskiego Dialogu Społecznego

 

Projekty PEGASE jest realizowany przez UEAPME w partnerstwie z Academy Avignon od 28 listopada 2011 roku do grudnia 2012 roku i współfinansowany przez UE.

 

Więcej informacji w załączniku