Forum Gospodarcze w Brukseli

31 maja w Brukseli obradowało Forum Gospodarcze. W wydarzeniu biorą udział decydenci, ekonomiści, przedstawiciele mediów oraz przedsiębiorcy z całej Europy.  W tegorocznej edycji Związek Rzemiosła Polskiego, w ramach projektu „Branże w dialogu” reprezentowali Olga Werbeniec Katarzyna Szydłowska-Piekarska oraz Przemysław Gołembowski (branża rzemiosła artystycznego), Jakub Śliwowski (branża złotniczo-jubilerska) i Katarzyna Biel (branża fotograficzna). W Forum uczestniczyła też Agata Poczmańska, jako osoba upoważniona do udziału w spotkaniu przez sekretarza ds. branżowych.

Forum było okazją do dyskusji na szczeblu europejskim na tematy związane z kwestiami branżowymi i ogólnogospodarczymi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME),którzy zarekomendowali ZRP i ekspertom uczestnictwo w wydarzeniu.

Obrady oficjalnie otworzył Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który w swoim przemówieniu nawiązał do kryzysu finansowego w Unii Europejskiej, jego skutków i możliwości uniknięcia jego konsekwencji. Odniósł się także do sytuacji na europejskim rynku pracy. Marco Buti natomiast, w swoim wywystapieniu wspomniał Tommaso Padoa-Schioppa, uważanego za jednego z „ojców” waluty euro, włoskiego bankiera i ekonomisty, ministra skarbu i gospodarki we Włoszech w latach 2006-2008 oraz wieloletniego członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Program przewidywał również wystąpienie Mario Monti’ego, który z uwagi na trudną sytuację we Włoszech, nie mógł on uczestniczyć w Forum. W zastępstwie przygotowano wideokonferencję z jego udziałem. W swojej wypowiedzi skupił się na źródłach wzrostu w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jednolitego rynku.

Forum podzielono na trzy panele.
W pierwszym panelu dyskusyjnym udział wzięli:
• Philippe Aghion, Uniwersytet w Harvardzie
• Matt Brittin, Wiceprezes Google Europe
• Thomas Steffen, Sekretarz Stanu w Niemieckim Ministerstwie Finansów
• Lucio Pench, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych