Debata „Wschodni wymiar polityki UE. Wyzwania dla polskiej prezydencji w Radzie UE”, DemosEuropa, Ho