Debata „Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy organizuje dnia 3 marca 2009 roku o godzinie 13.00 debatę na temat „Perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego” w związku z planowanymi zmianami w reformie oświaty. W debacie uczestniczyć będą zaproszeni parlamentarzyści z województwa kujawsko – pomorskiego, przedstawiciele: Kuratorium Oświaty, pracodawców, instytucji pozarządowych związanych z rynkiem pracy oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych, pedagogów i dyrektorów szkół.

Spotkanie jest konsekwencją toczącej się szerokiej debaty nad ostatecznym kształtem systemu oświaty w naszym kraju, a przede wszystkim jego integralnej części, kształcenia zawodowego. Rzemiosło od lat czynnie uczestniczy w szkoleniu zawodowym i jeżeli to rzemiosło ma zapewnić systematyczny dopływ dobrze przygotowanej pod względem teoretycznym i praktycznym, kadry młodych pracowników w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, to musimy zapewnić nierozerwalność kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy.

Debata zostanie poprzedzona roboczym spotkaniem informacyjnym na temat rynku pracy oraz refundacji kosztów związanych z edukacją osób młodocianych organizowane przy współudziale Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy.

Więcej informacji: LINK