Debata na temat poprawy ekosystemu finansowego dla MŚP

Głównymi wyzwaniami dla finansowania MŚP są obecnie wysokie stopy procentowe, zaostrzone warunki udzielania pożyczek i nadmierne zadłużenie MŚP po kilku kryzysach. Ponadto Europa zapewnia niewystarczające środki na instrumenty finansowe wspierające MŚP, co dotyczy okna InvestEU dla MŚP, ale także programów krajowych, takich jak programy odbudowy i odporności. Co więcej, finansowanie MŚP jest kwestionowane przez nadmierne wymogi sprawozdawcze dla MŚP, banków i pośredników, jeśli chodzi o zrównoważone finansowanie. Tematy te były przedmiotem dyskusji prowadzonej przez dyrektora ds. polityki gospodarczej SMEunited (Rzemiosło oraz MSP w Europie) podczas dorocznej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Poręczeń Kredytowych (AECM). Podczas debaty z udziałem przedstawicieli sektora bankowego poszukiwano rozwiązań dla powyższych wyzwań i sformułowano następujące opinie i wnioski:

  • Zwiększenie środków na instrumenty finansowe dla MŚP w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych,
  • Zmniejszenie wymogów sprawozdawczych dla MŚP dzięki dobrowolnemu standardowi sprawozdawczości akceptowanemu przez banki i łańcuch dostaw,
  • Internetowe narzędzia sprawozdawcze dla MŚP, które opierają się tylko na jednej zasadzie i zapewniają ukierunkowane wytyczne dotyczące sprawozdawczości dla MŚP,
  • przeanalizowanie obecnych wymogów sprawozdawczych dla banków, co pozwoli im ograniczyć zapotrzebowanie na informacje dla MŚP,
  • Wzmocnienie wsparcia dla innowacji i finansowania ryzyka, w tym akceptacja praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.