Czerwiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego na podstawie liczby pracujących z końca maja wyniosła w czerwcu 13,2 procent i w porównaniu do maja  13,5 proc. spadła o 0,3 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do  końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób (o 2,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (czerwiec 2012 – maj 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych  o 49,5 tys. (o 2,5 proc.). Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.
Więcej: LINK