Cukiernictwo i Piekarstwo: Święty Walenty patronuje podkarpackim piekarzom

„14 lutego na Podkarpaciu obchodzone są nie tylko tradycyjne Walentynki. Otóż świętego Walentego wybrali sobie za patrona piekarze i cukiernicy” – czytamy w Cukiernictwie i Piekarstwie.

„Ta tradycja zagościła na Rzeszowszczyźnie dzięki lwowskim piekarzom, którzy w nowym, powojennym porządku uruchamiali zakłady rzemieślnicze w ówczesnym województwie rzeszowskim i samym Rzeszowie.”

„Od kilku lat obchody Dnia św. Walentego – patrona podkarpackich piekarzy i cukierników – odbywają się w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, którego proboszcz – ks. prałat Władysław Jagustyn – jest diecezjalnym duszpasterzem rzemieślników.”

„Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego. Licznie przybyłych przedstawicieli samorządu izbowego i cechowego reprezentowali: przewodniczący Rady Izby Emil Kunysz oraz prezes Zarządu Adam Sasiela.”

Więcej: cukiernictwo.elamed.pl
1.03.2010