Coronavirus Response Investment Initiative

Wybuch pandemii koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Społeczności krajowe, regionalne i lokalne stoją w pierwszej linii w walce z chorobą. Kluczem do sprostania temu wyzwaniu będzie solidarność i odpowiedzialność naszych społeczeństw oraz między państwami członkowskimi. Korzyści płynące ze zbiorowych i skoordynowanych działań przewyższają indywidualne starania. Musimy podjąć działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i złagodzenie jego wpływu, aby zapobiec nadwyrężeniu publicznej opieki zdrowotnej, jednocześnie wzmacniając reakcję naszych systemów i łagodząc skutki pandemii na nasze gospodarki.

W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) – inicjatywę inwestycyjną dotyczącą sytuacji zagrożenia koronawirusem, aby zmobilizować politykę spójności w celu elastycznego reagowania na szybko pojawiające się potrzeby w najbardziej narażonych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy, oraz pomocy najbardziej dotkniętym terytoriom w państwach członkowskich i wśród ich obywateli. W tym celu w dniu 13 marca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg wniosków dotyczących zmiany przepisów, które umożliwią państwom członkowskim skorzystanie z większego wsparcia finansowego i ukierunkowanej pomocy.

W dniu 18 marca 2020 r. Komisarze Elisa Ferreira odpowiedzialna za Spójność i Reformy oraz Nicolas Schmit odpowiedzialny za Pracę i Prawa Socjalne wysłali listy do wszystkich krajów UE, aby poinformować ich o indywidualnym wsparciu, jakie mogą otrzymać w ramach Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).

Źródło: Komisja Europejska