Ceny usług konsumpcyjnych w lipcu niższe

Z danych zaprezentowanych przez GUS wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. spadły o 0,1 proc.  W porównaniu z lipcem 2014 r. były, niższe o 0,7 proc.  Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w lipcu 2015 r., był spadek cen żywności – o 1,8 proc. oraz odzieży i obuwia – o 2,5 proc. MG oczekiwało też wolniejszego wzrostu cen w transporcie, gdzie ceny wzrosły o 1 proc.

Według analityków ministerstwa w sierpniu 2015 r. ceny powinny spaść o 0,4 proc, a. Roczny wskaźnik inflacji w sierpniu powinien pozostać na poziomie notowanym w lipcu i wynieść (minus) -0,7 proc.