Bydgoskie BHP

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy dnia 25 marca br. odbyły się regionalne eliminacje IX Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bhp. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów kształcących się w rzemiośle z regionu kujawsko-pomorskiego.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów szkół ponadgminazjalnych. Zostali oni podzieleni na dwie grupy – pierwszą stanowili uczniowie kształcący się w zakładach rzemieślniczych, drugą natomiast uczniowie spoza rzemiosła. Uczestnicy Konkursu przeszli przez szereg pytań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii, psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej.

W pierwszej grupie zwyciężył Robert Wysocki ze Szkoły Zawodowej w Gniewkowie, na drugim miejscu uplasowała się Martyna Uciechowska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a trzecie miejsce zajęła Marzena Dobrzyniak ze Szkoły Zawodowej w Gniewkowie. Dwie pierwsze osoby będą reprezentowały nasze województwo na Ogólnopolskim etapie konkursu, który to odbędzie się w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Z kolei w grupie drugiej wygrał Mateusz Błach z Zespołu Szkół Spożywczych drugie miejsce zajęła Dorota Stelmach z Zespołu Szkoł Handlowych w Bydgoszczy, a trzecie miejce zajął Dominik Orzechowski z Zespołu Szkół Spożywczych. Pierwsze trzy osoby z obu grup otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy.