Bydgoski dialog społeczny

We wrześniu rusza nowy projekt szkoleniowy pt. „Szkolenia podnoszące kompetencje uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym jako narzędzie zwiększenia adaptacyjności przedsiębiorstw w obliczu zmiany gospodarczej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany będzie przez NSZZ „Solidarność” z regionu bydgoskiego w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Projekt adresowany jest do wszystkich przedstawicieli, członków należących do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, członków rad pracowników, osób zatrudnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz przedstawicieli pracodawców zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych w regionie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez pierwszych osiem miesięcy projektu. Kobiety zgłaszające się do udziału w projekcie będą miały pierwszeństwo w wyborze dogodnej daty szkolenia.

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie skuteczności dialogu społecznego
w przedsiębiorstwach z województwa kujawsko-pomorskiego oraz zwiększenie adaptacyjności firm.

Szkolenia będą bezpłatne i będą miały charakter warsztatów wyjazdowych zaplanowanych w ciągu 3 dni w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym wskazanym przez organizatora. Uczestnicy na zakończenie szkoleń otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział w projekcie.