Businessman.pl: Parlament przedsiębiorców

„Zanim projekt ustawy o samorządzie gospodarczym został publicznie przedstawiony, pojawiło się na jego temat wiele nieprawdziwych opinii” – czytamy w magazynie Businessman.pl.

„Projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, który reprezentowałby środowisko przedsiębiorców, sygnowany jest przez pięć największych organizacji: Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Radę Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. Ma zostać przekazany do prac legislacyjnych Sejmu. Pomysł poparło swoimi podpisami ponad 3 tys. przedsiębiorców.”

„Ustawa powoła pierwszy w Polsce parlament przedsiębiorców, który będzie instytucją publiczno-prawną, a więc będzie miał prawo i obowiązek realizowania zadań publicznych. Do jego zadań należałoby m.in. prowadzenie systemu informacji gospodarczej i sądownictwa polubownego, kształcenie syndyków, wydawanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą.”

Więcej: businessman.pl
Emil Muciński
1.04.2010