Business Insider.pl: Firmy w tym roku zapłacą za wodę dwa razy

Na system opłat za wodę składają się opłaty stałe i zmienne za pobór wody i zrzut ścieków. Opłaty stałe wynikają z udzielonych pozwoleń wodnoprawnych bądź pozwoleń zintegrowanych, z kolei opłaty zmienne zależą od tego, ile wody użytkownik wykorzystuje w okresie rozliczeniowym. Użytkownik płaci opłaty stałe raz w roku – podaje portal Business Insider Polska. 

 

„W tym roku będzie wyjątkowa sytuacja. Użytkownicy wód będą płacili dwukrotnie. Pierwszy raz za 2017 rok w starym systemie wynikającym z Prawa ochrony środowiska (na rzecz urzędów marszałkowskich) (…) Oprócz tego w tym samym czasie Wody Polskie wdrażają system usług wodnych za rok 2018, przewidzianych przez Prawo wodne” – poinformował Balcerowicz na portalu Business Insider.pl.

 

O wysokości opłat przedsiębiorcy zostaną poinformowani w lutym. Wysokość opłaty zmiennej podana zostanie po koniec pierwszego kwartału i będzie uiszczana w każdym kolejnym kwartale.

 

Więcej: LINK