Bonifikata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego podlega przepisom pomocy publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniem wydanym przez Ministerstwo Rozwoju na wniosek Rzecznika MŚP w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Problem ten stanowił jeden z punktów katalogu spraw dedykowanych przez rzemiosło Rzecznikowi MŚP, który Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił na spotkaniu z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Niestety Ministerstwo Rozwoju potwierdziło, że prawo do udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlega przepisom pomocy publicznej: https://bit.ly/33rXRDJ