Bliżej Funduszy Europejskich. Spotkanie w Gdańsku

27 marca w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku odbędzie się siódme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Przewidziane są trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada resort pracy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
wsparcie osób niepełnosprawnych,
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).