Bilans Kapitału Ludzkiego w Opolu. Seminarium

Niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców jest problemem najczęściej poruszanym w komunikacji badań BKL Pięć edycji badań potwierdziło, że pracodawcy prowadzący projekty rekrutacyjne, doświadczali i w coraz większym stopniu doświadczają problemów w znalezieniu kandydatów, którzy spełnialiby ich oczekiwania.

W regionie opolskim na te trudności wskazywało 81 proc. pracodawców. Planowane seminarium pozwoli na dokonanie zestawienia wyników badań ogólnopolskich oraz wyników uzyskanych dla województwa opolskiego. Jakie różnice są widoczne? Jakie trendy zaobserwowano w wynikach regionalnych i na ile są one zgodne z trendami ogólnopolskimi? Uczestnicy seminarium będą również mogli zapoznać się w wynikami BKL dotyczącymi podejścia osób dorosłych do rozwoju kompetencji.

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie.
Więcej: LINK