Badanie przedsiębiorców nt. działania 6.1. „Paszport do exportu” PO IG

Instytut EEDRI Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zwrócił się do Związku Rzemiosła Polskiego z prośbą dotyczącą zebrania opinii od przedsiębiorców na temat działania 6.1.”Paszport do exportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z powyższym ZRP zwraca się do izb i cechów rzemieślniczych o umożliwienie dotarcia do znanych Państwu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu na temat instrumentu „Paszport do exportu” – ze szczególnym uwzględnieniem kierunków exportu do następujących krajów trzecich: Brazylia, Indie, Chiny, Japonia, Korea Południowa oraz Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Mołdawia.

Instytut prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy jest możliwe uzyskanie od Państwa ew. listy firm MSP , które korzystały w latach 2008-2010 z takiej formy wsparcia exportu i Państwa zdaniem mogłyby wyrazić opinie na ten temat?
– Czy możecie Państwo ew. wskazać personalnie osobę kontaktową w w/w firmach , z którą można przeprowadzić rozmowę na w/w temat?
– Jeżeli nie ma możliwości otrzymania od Państwa bezpośrednich kontaktów personalnych czy istnieje możliwość zebrania opinii za Państwa pośrednictwem w formie kwestionariusza on-line, który udostępni Komisja Europejska?
– Czy jest możliwe skontaktowanie się przedstawiciela EIM z Komisji Europejskiej z Panią/Panem w celu uzyskania bezpośredniej opinii oraz Państwa uwag dotyczących budżetu wsparcia exportu MSP do krajów trzecich oraz z przedstawicielami w/w MŚP (wskazane posługiwanie się jęz. angielskim)?
– Czy wolelibyście Państwo raczej realizować badanie z naszym udziałem? tj. z Instytutem EEDRI w Łodzi , na bazie dotychczasowych kontaktów?
Komisja Europejska, która zleciła wykonanie tego badania, zapewnia, że wszelkie zebrane informacje i opinie będą ściśle poufne , będą użyte jedynie do celów badawczych i zostaną przedstawione w raportach z badań w formie zagregowanej .

Szczegółowych informacji udzieli:
Dr inż. Danuta Janczewska
Instytut EEDRI
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
tel.602 265 635
janczewska@republika.pl

Pismo Komisji Europejskiej w załączniku.