ARTIGIANA 2009

Rokrocznie, w maju, w Lombardii – Regionie współpracującym z Województwem Mazowieckim – odbywa się, pod patronatem ministra ds. gospodarki i usług rządu Lombardii – impreza wystawienniczo-targowa pod nazwą „Artigiana”. Gościem honorowym tegorocznej edycji „Artigiana”, była Polska oraz polskie rzemiosło. 

 

W inauguracji wydarzenia udział wzięła oficjalna delegacja polska w składzie: Rafal Baniak  - Wiceminister Gospodarki, Adam Struzik – Marszalek Województwa Mazowieckiego, Rafał Ziemba, Dyrektor Biura Marszałka Regionu Mazowsze, Robert Kwiatkowski – Wiceprezes PAIiIZ, Agnieszka Turek – Radca Handlowy Ambasada RP w Rzymie oraz przedstawiciele ZRP: Jerzy Bartnik – Prezes ZRP, Elżbieta Znosko-Lapczynska – Dyektor Generalny ZRP oraz Ewa Dolinska – Pełnomocnik Prezesa, Koordynator delegacji.

 

Głównymi punktami wizyty delegacji polskiej było otwarcie, w dniu 20 maja, wystawy polskiego rzemiosła artystycznego, którego dokonali Ministrowie Domenico Zambettti i Rafał Baniak oraz seminarium „Polska – 5 lat w UE: Włochy – Polska – możliwości współpracy, fundusze europejskie, innowacyjność w rzemiośle”.

 

Wystawę polskiego rzemiosła artystycznego,zorganizowaną w siedzibie mediolańskiej Izby Handlowej, na której prezentowane były przepiękne wyroby kilkunastu polskich rzemieślników-artystów, zorganizowali: Adam Golembowski – Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych Zarządu ZRP oraz Karol Kowalski – Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Zarządu ZRP. W trakcie wystawy zaprezentowano miedzy innymi: biżuterię, wyroby z bursztynu, witraże, gobeliny, wyroby kaletnicze, szkło artystyczne oraz wyroby ceramiczne m.in. fajans.

 

Seminarium „Polska – 5 lat w UE” otworzyli: przedstawiciel Prezydenta Lombardii, Claudio Morpurgo oraz Konsul Generalny RP w Mediolanie – Krzysztof Strzałka. W trakcie spotkania omówiono m.in.: stan polskiej gospodarki po 5 latach od wstąpienia w struktury europejskiej, współpracę gospodarczą Polski i Włoch oraz rolę funduszy unijnych w rozwijaniu tej współpracy. Ponadto zaprezentowano sytuację rzemiosła polskiego oraz Lombardii.

 

Poza uczestnictwem w głównych wydarzeniach Artigiana 2009 w Mediolanie, delegacja Związku Rzemiosła Polskiego wzięła udział w otwarciu wystaw, zorganizowanych z tej okazji w Como oraz w Pavii. Podczas pobytu w Pavii odbyło się również spotkanie z władzami tamtejszej Izby Przemysłowo-Handlowej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii kryzysu gospodarczego w Europie oraz aktywności rzemiosła polskiego i włoskiego na szczeblu Unii Europejskiej.