Stanowisko Rady Przedsiębiorczości do rządowego projektu ustawy Tarczy 4.0 – w zakresie dotyczącym ograniczeń w akwizycji spółek z siedzibą na terytorium RP

W związku z wniesieniem do Sejmu RP rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członkowie Rady Przedsiębiorczości ocenili zawarte w projekcie propozycje Rządu RP.

Pełen tekst apelu znajduje się TUTAJ