Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dotyczący pomocy Ukrainie

Organizacje tworzące Radę Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą zwróciły się z apelem do polskich przedsiębiorców o dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie. Zwrócono się z prośbą do Premiera RP o objęcie tych wpłat takimi ulgami w CIT i PIT, jak na inne cele charytatywne (tj. odpis od podstawy opodatkowania odpowiednio do kwoty 3% lub 10% dochodu).  „Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń. W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków. Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami! Poniżej pełna treść apelu:

Apel Rady Przedsbiebiorczosci dot. wsparcia dla Ukrainy