Apel Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do organizacji rzemiosła o włączenie się w różne formy wsparcia dla Ukrainy

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.

Zwracam się do wszystkich regionalnych i lokalnych organizacji rzemiosła z terenu całej Polski o włączenie się w o różne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy.

Apel ZRP wsparcie dla Ukrainy 2 03 2022 –  pobierz