Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RP

W uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców, reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości. Oznacza to, że dramatyczna sytuacja pracowników i firm w Polsce będzie z każdym dniem się zaostrzać. Upadłość firm i utrata miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników jest kwestią najbliższej przyszłości.

Członkowie Rady Przedsiębiorczości apelują do Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego i Premiera RP Mateusza Morawieckiego o podjęcie natychmiastowych, skutecznych i odpowiedzialnych decyzji: https://bit.ly/2xyW5EY